Ryukyu Kobudo / Kobujutsu Videos


Taira Shinken Sensei

Hohan Sokon Sensei mit Kama

Tesshinkan Tamayose Hidemi Sensei

Tesshinkan Kobudo Kata Donald Shapland Kyoshi